Nắn chỉnh, cố định bằng dụng cụ chỉnh hình cho các bệnh : chân vòng kiềng, gối chụm, bàn chân lật, bàn chân bẹt, chân khèo …

Nắn chỉnh, cố định bằng dụng cụ chỉnh hình cho các bệnh : chân vòng kiềng, gối chụm, bàn chân lật, bàn chân bẹt, chân khèo …vvvvvvv

Scroll to Top