Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vật lý trị liệu có cần uống thuốc không?

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vật lý trị liệu có cần uống thuốc không?