Điều trị không phẫu thuật thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vật lý trị liệu (tây y).

Điều trị không phẫu thuật thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vật lý trị liệu (tây y).