Điều trị đau thần kinh tọa bằng vật lí trị liệu có hiệu quả không?

Điều trị đau thần kinh tọa bằng vật lí trị liệu có hiệu quả không?