Điều trị đau thần kinh tọa bằng vật lí trị liệu như thế nào?

Điều trị đau thần kinh tọa bằng vật lí trị liệu như thế nào?