Bệnh nhân đau xương khớp nặng sẽ hồi phục bao nhiêu phần trăm sau khi điều trị vật lí trị liệu.

Bệnh nhân đau xương khớp nặng sẽ hồi phục bao nhiêu phần trăm sau khi điều trị vật lí trị liệu.