Tư vấn cho bệnh nhân ở Nghệ An bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng lâu năm.

Tư vấn cho bệnh nhân ở Nghệ An bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng lâu năm.