Chụp và chuẩn đoán bệnh bằng x – quang

Có rất nhiều loại X-quang, ví dụ như X-quang chụp xương hoặc ngực … tùy từng trường hợp chẩn đoán và tuỳ vào vị trí, bộ phận nào trong cơ thể bạn cần chụp, cho mục đích gì mà bác sĩ sử dụng loại X-quang khác nhau.. Danh mục các loại X-Quang có thể thực …

Chụp và chuẩn đoán bệnh bằng x – quang Chi Tiết