Đau thắt lưng hông là bệnh gì? Có phải do bệnh thận gây ra không? Cách chữa trị vật lí trị liệu.

Đau thắt lưng hông là bệnh gì? Có phải do bệnh thận gây ra không? Cách chữa trị vật lí trị liệu.