Câu hỏi bệnh nhân “Lồi đĩa đệm C4C5 chèn ép rễ thần kinh gây tê tay chữa trị bằng cách nào?”

Câu hỏi bệnh nhân “Lồi đĩa đệm C4C5 chèn ép rễ thần kinh gây tê tay chữa trị bằng cách nào?”