Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối

Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối

Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối. thoái hoá khớp (THK) là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học làm mất cân bằng giữa tổng hợp và huỷ hoaị của sụn và xương dưới sụn. Đại cương Định nghĩa: thoái hoá …

Chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp gối Chi Tiết