Phác đồ điều trị vật lí trị liệu và chi phí một phác đồ điều trị trong ngày tại Phòng khám Ngọc Đức.

Phác đồ điều trị vật lí trị liệu và chi phí một phác đồ điều trị trong ngày tại Phòng khám Ngọc Đức.