Chi phí và thời gian điều trị vật lí trị liệu bệnh thoái hóa, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ?

Chi phí và thời gian điều trị vật lí trị liệu bệnh thoái hóa, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ?