Đau thần kinh tọa là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chữa được không?

Đau thần kinh tọa là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chữa được không?