Điều trị hội chứng chùm đuôi ngựa bằng vật lí trị liệu.

Điều trị hội chứng chùm đuôi ngựa bằng vật lí trị liệu.