Gai cột sống là gì? Có phải cắt bỏ gai sẽ hết đau nhức hay không?

Gai cột sống là gì? Có phải cắt bỏ gai sẽ hết đau nhức hay không?