Thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, đau khớp gối điều trị được không?

Thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, đau khớp gối điều trị được không?