Đau mỏi cổ vai gáy, đau lan lên đầu và xuống bả vai điều trị như thế nào?

Đau mỏi cổ vai gáy, đau lan lên đầu và xuống bả vai điều trị như thế nào?