Đau nhức tê bì chân tay nguyên nhân do đâu?

Đau nhức tê bì chân tay nguyên nhân do đâu?