Đau thần kinh tọa có cần phải mổ hay không?

Đau thần kinh tọa có cần phải mổ hay không?