Nguy cơ đĩa đệm thoái hóa do ngồi nhiều

Đôi khi tư thế ngồi của công chức, học sinh, sinh viên lại là nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm. Công chức làm việc trước màn hình vi tính, học sinh – sinh viên ngồi học kéo dài nhiều giờ, công nhân làm việc ở tư thế ngồi theo dây chuyền công nghiệp… tư …

Nguy cơ đĩa đệm thoái hóa do ngồi nhiều Chi Tiết