Điều trị thoát vị đệm cột sống cổ kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Điều trị thoát vị đệm cột sống cổ kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.