Điều trị gai cột sống bằng vật lí trị liệu hay phải phẫu thuật cắt bỏ gai.

Điều trị gai cột sống bằng vật lí trị liệu hay phải phẫu thuật cắt bỏ gai.