Điều trị thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bảo tồn vật lí trị liệu.

Điều trị thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp bảo tồn vật lí trị liệu.