Thoái hóa cột sống có nguy hiểm không? Điều trị thoái hóa cột sống bằng cách nào?

Thoái hóa cột sống có nguy hiểm không? Điều trị thoái hóa cột sống bằng cách nào?