Tê tay tê chân khi nào cần được thăm khám và điều trị.

Tê tay tê chân khi nào cần được thăm khám và điều trị.