Gai cột sống điều trị bằng vật lí trị liệu có khỏi không?

Gai cột sống điều trị bằng vật lí trị liệu có khỏi không?