Ngày 18/10 phòng khám làm việc lại sau thời gian giãn cách

Ngày 18/10 phòng khám làm việc lại sau thời gian giãn cách