Tọa đàm: Bệnh lí cột sống là gì? Đối tượng, nguyên nhân và cách chữa trị

Tọa đàm: Bệnh lí cột sống là gì? Đối tượng, nguyên nhân và cách chữa trị.