Cứng cổ, đau mỏi vai gáy, nhức đầu không rõ nguyên nhân là do đâu

Cứng cổ, đau mỏi vai gáy, nhức đầu không rõ nguyên nhân là do đâu