Phình lồi đĩa đệm có nguy hiểm

Phình lồi đĩa đệm không nguy hiểm nhưng nếu không được điều trị, phòng ngừa có thể dẫn tới thoát vị đĩa đệm – đây là mối nguy hiểm thật sự gây ảnh hưởng lớn đến vận động và sinh hoạt của người bệnh. Có thể dẫn tới thoát vị đĩa đệm Đĩa đệm được …

Phình lồi đĩa đệm có nguy hiểm Chi Tiết