Thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm có điều trị được bằng vật lí trị liệu hay không?

Thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm có điều trị được bằng vật lí trị liệu hay không?