Thoát vị đĩa đệm gây teo chân có chữa khỏi được không?

Thoát vị đĩa đệm gây teo chân có chữa khỏi được không?