Thường xuyên tê bì chân tay là dấu hiệu của bệnh gì? Cách điều trị bằng vật lí trị liệu.

Thường xuyên tê bì chân tay là dấu hiệu của bệnh gì? Cách điều trị bằng vật lí trị liệu.