Tư vấn cho bệnh nhân 38 tuổi đau cột sống để lâu không điều trị gây ra nhiều biến chứng.

Tư vấn cho bệnh nhân 38 tuổi đau cột sống để lâu không điều trị gây ra nhiều biến chứng.