Điều trị hội chứng đau cổ, vai gáy bằng vật lí trị liệu như thế nào?

Điều trị hội chứng đau cổ, vai gáy bằng vật lí trị liệu như thế nào?