Viêm dây thần kinh tiền đình

Dây thần kinh tiền đình được hình thành từ các sợi thần kinh xuất phát từ bộ phận của tai trong, các sợi thần kinh tập trung về hạch Scacpa ở đáy ống tai trong. Từ hạch Scacpa, bó dây thần kinh tiền đình hợp với bó thần kinh lao đạo rồi tạo thành dây …

Viêm dây thần kinh tiền đình Chi Tiết