Phục hồi chức năng bệnh nhân bỏng

Bỏng là một trong những tổn thương thường gặp trong thời chiến cũng như thời bình. Phân loại bỏng dựa vào nhiều tiêu chí, gồm: – Dựa vào nguyên nhân: bỏng nhiệt, bỏng hoá chất, bỏng điện… – Dựa vào diện tích bị bỏng so với tổng diện tích cơ thể, tính theo phần trăm. …

Phục hồi chức năng bệnh nhân bỏng Chi Tiết