Đau thần kinh tọa quan hệ được không? Cách nào đúng?

Đau thần kinh tọa là vấn đề sức khỏe không chừa một ai. Bệnh không chỉ gây cản trở việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến chuyện vợ chồng trở nên khó khăn. Vậy đau dây thần kinh tọa có quan hệ được không? Nếu có thì quan hệ thế nào …

Đau thần kinh tọa quan hệ được không? Cách nào đúng? Chi Tiết