Kỹ thuật chẩn đoán đau thần kinh tọa

Kỹ thuật chẩn đoán đau thần kinh tọa

Kỹ thuật chẩn đoán đau thần kinh tọa Kỹ thuật chẩn đoán đau thần kinh tọa. Những bất thường cấu trúc gây ra đau thần kinh tọa (bao gồm hẹp ống sống) được chẩn đoán chính xác nhất bằng MRI hoặc CT. Điện chẩn đoán có thể khẳng định, đánh giá mức độ chèn ép rễ …

Kỹ thuật chẩn đoán đau thần kinh tọa Chi Tiết