Tê buốt bàn tay do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay do hội chứng ống cổ tay gây ra.

Tê buốt bàn tay do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay do hội chứng ống cổ tay gây ra.