Tê buốt bàn tay do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay do hội chứng ống cổ tay gây ra.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top